Tango Quartetto Re Campo


Tango Quartetto Re Campo
Tango Quartetto Re Campo

Historia del Tango.

Na nejvydařenějším albu světoznámého Astora Piazzolly je napsáno: Nuevo tango = Tango + Tragedie + Komedie + Bordel, drama vyjadřující jedinečný večer v příběhu hudby, která se stala mytologií, módou i pocitem života. Originálně znějící Tango Quartetto Re Campo ztvárńuje tuto atmosféru od počátků tanga, přes Astora Piazzollu až po osobité kompozice Petr Zámečníka, kde tango nemusí být hudebně důležité a kde jeho jediný význam je ten, který mu dáme...

Historia del Tango.

On the cover of the most successful album by the world-famous Astor Piazzolla, it says: Nuevo tango = Tango + Tragedy + Comedy + Brothel, a drama expressing a unique evening in the story of a music that has become a mythology, a fashion and a sense of life. The original-sounding Tango Quartetto Re Campo recreates this atmosphere from the origins of tango, through Astor Piazzolla to the distinctive compositions by Petr Zámečník, in which tango does not need to be musically important, and in which its only meaning is the one we assign to it...