Petr Zámečník & Piastra


Petr Zámečník & Piastra
Petr Zámečník & Piastra

Petr Zámečník & Piastra - Moda Tango Project


Na nejvydařenějším albu světoznámého Astora Piazzolly je napsáno:

Nuevo tango = Tango + Tragedie + Komedie + Bordel.

Drama vyjadřující jedinečné představení příběhu hudby, která se stala mytologií, módou i pocitem života.

Originálně znějící soubor Petr Zámečník & Piastra ztvárňuje tuto atmosféru od piazzolovského tanga, až po osobité kompozice Petr Zámečníka, kde tango nemusí být hudebně důležité a kde jeho jediný význam je ten, který mu dáme...

Petr Zámečník & Piastra - Moda Tango Project


On the cover of most successful album of the world-famous Astor Piazzolla, it says:

Nuevo tango = Tango + Tragedy + Comedy + Brothel.

A drama expressing a unique performance of the music story that has become a mythology, a fashion and a sense of life.

The original-sounding ensemble of Petr Zámečník & Piastra recreates this atmosphere, from the Piazzolla style tango to Petr Zámečník's distinctive compositions, in which tango does not need not be musically important, and in which the meaning of tango is the one we assign it.

Petr Zámečník & Piastra, Vlado Kulíšek, Mime Artist
Petr Zámečník & Piastra, Vlado Kulíšek, Mime Artist

Petr Zámečník & Piastra
Vlado Kulíšek /art mim - Moda Tango Project


Na nejvydařenějším albu světoznámého Astora Piazzolly je napsáno:

Nuevo tango = Tango + Tragédie + Komedie + Bordel.

To vše je hudební příběh, který se stal mytologií, módou i pocitem života. Originálně znějící soubor Petr Zámečník & Piastra v unikátním spojení se slovenským pantomimem Vlado Kulíškem, ztvárňuje tuto atmosféru v hudebně - pohybové performanci, která je zároveň dialogem "spřízněných" autorů Astora Piazzolly a Petra Zámečníka.

Tango nemusí být hudebně důležité, jeho jediný význam je ten, který mu dáme...

Petr Zámečník & Piastra
Vlado Kulíšek /art mim - Moda Tango Project


On the cover of the most successful album of the world-famous Astor Piazzolla, it says:

Nuevo tango = Tango + Tragedy + Comedy + Brothel.

All of this is a musical story that has become a mythology, a fashion and a sense of life. The original-sounding ensemble of Petr Zámečník & Piastra, in a unique cooperation with the Slovak pantomime artist Vlado Kulíšek, recreate this atmosphere in a performance of music and movement, which also represents a dialogue between the "related" authors Astor Piazzolla and Petr Zámečník.

Tango does not have to be musically important, its only meaning is the one we assign to it...